Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Heeft u problematische schulden en komt u er niet uit? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De WSNP is een wettelijke regeling om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Voorwaarde is wel dat u eerst via een minnelijk traject probeert uw schulden op te lossen. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de gemeente waar u woonachtig bent. Is een minnelijke oplossing niet gelukt? Dan kan uw schuldhulpverlener een verzoek indienen bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de WSNP. Hieronder leggen wij de procedure uit.

Aanmelden bij schuldhulpverlening in uw gemeente


De schuldhulpverlener zal proberen een minnelijk akkoord te bereiken met alle schuldeisers. Dit is de minnelijke fase. Indien uw schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel, dan kunt u mogelijk worden toegelaten tot het WSNP-traject. Uw schuldhulpverlener moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de WSNP.

Indienen WSNP-verzoek


Uw schuldhulpverlener zal een verzoekschrift moeten indienen bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de WSNP. Naast het verzoekschrift moet ook een verklaring van de gemeente worden opgestuurd waarin wordt aangegeven dat het minnelijke traject is mislukt. Tot slot worden stukken overgelegd waaruit uw schulden, inkomsten en bezittingen blijken.

De rechtbank beslist of u wel of niet wordt toegelaten tot de WSNP.

WSNP-verzoek afgewezen! Wat nu?


Indien uw WSNP-verzoek wordt afgewezen kunt u in hoger beroep. Let wel, dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechtbank doen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. Ons kantoor kan u bijstaan in het geval uw WSNP-verzoek wordt afgewezen. Het is derhalve belangrijk dat u niet te lang wacht gezien de korte beroepstermijn van 8 dagen.

Tussentijdse beŽindiging WSNP


Als u in de schuldsanering zit moet u zich aan strenge regels houden. Het kan echter voorkomen dat de schuldsanering tussentijds wordt beŽindigd door de rechtbank. Ook in een dergelijk geval dient u binnen 8 dagen in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Doet u dat niet of niet op tijd, dan kan dat verstrekkende gevolgen voor u hebben. Bij een tussentijdse beŽindiging van de WSNP zullen de schulden namelijk weer opeisbaar worden.

Neem in het geval van een tussentijdse beŽindiging van de WSNP zo snel mogelijk contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur. Wij zullen dan binnen 8 dagen beroep instellen tegen de beslissing van de rechtbank.

Geen schone lei na WSNP-traject


Na het doorlopen van het WSNP-traject bepaalt de rechter of u in aanmerking komt voor een schone lei. Indien u zich aan alle verplichtingen van de WSNP heeft gehouden zal de rechter u een schone lei verstrekken. Dat houdt in dat u van uw schulden af bent.

Het kan ook voorkomen dat de rechter weigert een schone lei te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat de rechter vindt dat u zich niet aan uw verplichtingen heeft gehouden. Dit kan, zeker na het doorlopen van het WSNP-traject, verstrekkende gevolgen voor u hebben. Neem in dat geval direct contact op met ons kantoor. Wij zullen direct beroep instellen tegen de beslissing van de rechtbank. Wacht niet te lang; ook hier geldt namelijk een beroepstermijn van 8 dagen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand in WSNP-zaken


Bij WSNP-zaken zult u in de meeste gevallen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). De advocaatkosten worden dan vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. De aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt uiteraard door ons gedaan. 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact op met ons kantoor via 010-845 08 32. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.