Wet BIBOB

Wat is wet BIBOB?


In juni 2003 is de wet BIBOB in werking getreden. BIBOB staat voor “Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur”. Veel horecaondernemers krijgen te maken met de wet BIBOB of zijn, op zijn minst, bekend met deze wet.

Door de wet BIBOB mag een gemeente een vergunning weigeren of intrekken als zij vermoedt dat de aanvrager de vergunning gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het benutten van uit strafbare feiten verkregen (crimineel) geld. Het belangrijkste doel van de wet BIBOB is voorkomen dat de gemeente vergunningen afgeeft aan criminele organisaties.

Dankzij de wet BIBOB kunnen zowel nieuwe als bestaande ondernemers te maken krijgen met een uitgebreide screening bij de aanvraag van een vergunning. Een ondernemer kan zelfs, nadat een vergunning verleend is, opgeroepen worden door de gemeente voor een screening. De eerste screening wordt verricht door de gemeente en richt zich in eerste instantie op de aanvrager, bedrijfsstructuur, leidinggevenden, financiering van het bedrijf en de financiers. Het onderzoek richt zich ook op de eigenaar van het pand waar het bedrijf is gevestigd of zich zal vestigen.

Het kan zijn dat na dit eigen onderzoek nog vragen bestaan of rijzen. In dat geval kan de gemeente een beroep doen op het Landelijk Bureau BIBOB en om advies vragen. Het Landelijk Bureau BIBOB valt onder het Ministerie van Justitie. Het onderzoek door het Bureau gaat verder dan het onderzoek dat door de gemeente is verricht. Het Bureau raadpleegt hierbij de gegevens van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, politiegegevens, justitiële documentatie en informatie van de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie.

Het uiteindelijke advies van het Landelijk Bureau BIBOB kan zijn:

• Er bestaat geen gevaar dat de vergunning misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. In dat geval geeft de gemeente de vergunning af.

• Er bestaat een mindere mate van gevaar dat de vergunning zal worden misbruikt voor criminele activiteiten. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan het afgeven van een vergunning.

• Er bestaat een ernstig gevaar. In dat geval kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken.

Toepassingsgebieden wet BIBOB


De wet BIBOB wordt met name toegepast om nader onderzoek in te stellen bij het aanvragen van een vergunning voor een horeca onderneming, seksinrichting of speelautomatenhal. Ook in het geval van een bouwvergunning of een milieuvergunning wordt de wet BIBOB soms toegepast door de gemeente. 
 
Niet alleen bij nieuwe aanvragen kunt u te maken krijgen met de wet BIBOB. Ook bestaande vergunningen kunnen door de gemeente ingetrokken worden als de gemeente hiertoe aanleiding ziet. In dergelijke gevallen is het belangrijk  en raadzaam om tijdig actie te ondernemen en u te laten adviseren door een advocaat. Uiteraard kunt u ook een beroep op ons doen als u als (horeca) ondernemer een ander geschil heeft met de gemeente.

Advocaat wet BIBOB


Heeft u als (horeca) ondernemer te maken met de wet BIBOB en is er, naar uw mening, een onterechte beslissing genomen door de gemeente of overheid? Of is uw vergunning ingetrokken? Neem dan contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van de wet BIBOB en kunnen u met raad en daad terzijde staan en de hele procedure voor u verzorgen. Orduseven-Semerci Advocatuur staat reeds diverse ondernemers in heel Nederland bij op het gebied van de wet BIBOB.

In bezwaar tegen een besluit van de gemeente?

Belangrijk is om tijdig in bezwaar te gaan tegen een beslissing van de gemeente. Indien u dat niet doet, kan dat verstrekkende gevolgen voor u en uw onderneming hebben. Derhalve is het ook belangrijk om een expert in te schakelen op dit gebied. De wet BIBOB is immers een complexe en niet altijd even transparante wet.

Orduseven-Semerci Advocatuur kan de gehele bezwaarschriftprocedure voor u verzorgen. Een bezwaarschriftprocedure dient altijd gestart te worden binnen 6 weken na de formele bekendmaking van een besluit. Tevens dient een bezwaarschrift te voldoen aan diverse (minimum-)eisen.


Heeft u te maken met de wet BIBOB en bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in deze complexe wet dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met ons kantoor.
Bel 010-845 08 32 voor een deskundig advies.