Tarieven

Orduseven-Semerci Advocatuur werkt in beginsel op basis van een uurtarief. Daarnaast is het ook mogelijk om vaste prijsafspraken te maken over het honorarium. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op juridische bijstand en/of een advocaat.

Bent u op zoek naar een deskundig en betaalbare advocaat? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag verder.

Gesubsidieerde rechtsbijstand


Orduseven-Semerci Advocatuur verleent rechtsbijstand ook op gesubsidieerde basis. Indien uw inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zullen in dat geval een toevoeging voor u aanvragen. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. De rest van de advocaatkosten wordt vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor 2019 dient men uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (peiljaar). Voor details hierover verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Orduseven-Semerci Advocatuur is aangesloten bij High Trust.

Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage
t/m € 19.400 € 199,00
€ 19.401 - € 20.100 € 365,00
€ 20.101 - € 21.100 € 522,00
€ 21.101 - € 23.000 € 679,00
€ 23.001 - € 27.300 € 835,00
Boven € 27.300 Aanvrager komt niet in aanmerking voor toevoeging

Gehuwd, samenwonend of ιιnoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal Jaarinkomen Eigen Bijdrage
t/m € 26.900 € 199,00
€ 26.901 - € 27.900 € 365,00
€ 27.901 - € 29.200 € 522,00
€ 29.201 - € 32.600 € 679,00
€ 32.601 - € 38.600 € 835,00
Boven € 38.600 Aanvrager komt niet in aanmerking voor toevoeging

Aan de hand van uw fiscale gegevens kunnen we bepalen of u in aanmerking komt voor een toevoeging en deze ook voor u aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met ons kantoor.

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteert Orduseven-Semerci Advocatuur, afhankelijk van het rechtsgebied en de complexiteit van de zaak, een met u nader te bepalen (uur-)tarief.

Naast het uurtarief worden ook eventueel bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals griffierechten, overige verschotten en de kosten voor het inschakelen van derden.

Rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze

Het is goed mogelijk dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft. In dat geval heeft u ook een vrije advocaatkeuze. Het is niet meer zo dat u gebonden bent aan een door uw rechtsbijstandsverzekering aangeboden jurist of advocaat. Let wel, indien u gebruik wenst te maken van een advocaat naar eigen keuze is het verstandig om dit eerst met uw rechtsbijstandsverzekering te bespreken. Het akkoord van uw rechtsbijstandsverzekering is slechts een formaliteit. Zij mogen uw keuze niet weigeren. In uw polis staat vaak vermeld tot welk bedrag uw rechtsbijstandsverzekeraar een externe advocaat vergoedt.

Orduseven-Semerci Advocatuur staat diverse cliλnten met een rechtsbijstandsverzekering bij die een beroep hebben gedaan op de vrije advocaatkeuze. Heeft u verder nog vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met ons kantoor. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Doorverwijzing via het Juridisch Loket

Indien u een diagnosedocument heeft ontvangen en door het Juridisch Loket wordt doorverwezen naar een advocaat, ontvangt u een korting van 53,00 Euro op uw eigen bijdrage. Let wel, de openingstijden en inloopspreekuren van het Juridisch Loket zijn aanzienlijk beperkt door bezuinigingen op gesubsidieerde rechtsbijstand. De meeste vestigingen bieden daarom een beperkt inloopspreekuur aan. Bent u bij het Juridisch Loket geweest en blijkt vervolgens dat u een advocaat nodig heeft? Dan kunnen zij u doorverwijzen naar een advocaat die gespecialiseerd is in het betreffende rechtsgebied. Uiteraard kunt u ook zelf direct contact opnemen met Orduseven-Semerci Advocatuur.