Verhaalsonderzoek

Wat is een verhaalsonderzoek?


Middels een verhaalsonderzoek krijgt u meer inzicht in de (financile) situatie van uw debiteur. Diverse bronnen worden hierbij geraadpleegd. De informatie die voortvloeit uit een verhaalsonderzoek kan van pas komen bij een eventuele beslaglegging of bij het bepalen van een strategie over de verder te nemen rechtsmaatregelen.

Middels onze strategische samenwerking met onze deurwaarder kunnen we snel schakelen en zonder tijdverlies de verhaalsmogelijkheden in kaart brengen en, zo nodig, veilig stellen.

Voor meer informatie over een verhaalsonderzoek en de kosten ervan kunt u contact opnemen
met Orduseven-Semerci Advocatuur. Bel 010-845 08 32 of stuur ons een
e-mail.