Incassoprocedure starten

Orduseven-Semerci Advocatuur is gespecialiseerd in incasso en beschikt over een zeer actieve incassoafdeling. Voor diverse ondernemingen, van eenmanszaken tot multinationals, verzorgt ons kantoor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassoprocedures. De buitengerechtelijke incassoprocedure geschiedt bij onbetwiste vorderingen op basis van No Win No Fee.

Ons incassotraject bestaat uit maximaal 2 fasen die hieronder uitgelegd worden. De meeste betalingen worden overigens in de minnelijke fase bewerkstelligd.

Fase 1: Final Demand


Wij versturen de debiteur een sommatiebrief (Final Demand) met het dringende verzoek om binnen 7* dagen over te gaan tot betaling van de openstaande rekening(en). Daarbij brengen we de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten bij debiteur in rekening. De buitengerechtelijke incassokosten komen, indien verhaalbaar, u toe in de minnelijke fase. In de meeste gevallen leidt een Final Demand tot een betaling in de minnelijke fase omdat men verdere rechtsmaatregelen en kosten wil voorkomen. Door de lijnen kort te houden en de termijn op 7 dagen te stellen voorkomen we tevens onnodig tijdverlies. Naast het versturen van een Final Demand per post en per e-mail wordt ook telefonisch contact opgenomen met debiteur om een betaling te bewerkstelligen.


*Indien uw debiteur een consument is wordt de termijn gesteld op 14 dagen. De wettelijke incassokosten worden pas na de 14-dagen brief in rekening gebracht.  

Fase 2: Gerechtelijke incasso


Mocht in de buitengerechtelijke fase geen betaling bewerkstelligd worden, kunnen we, in samenspraak met u en na uw akkoord, een gerechtelijke procedure opstarten. We stellen de dagvaarding op en laten deze betekenen door onze deurwaarder. In deze fase wordt de kwestie neergelegd bij en getoetst door de rechter. Ook in dit hele traject wordt u bijgestaan door Orduseven-Semerci Advocatuur en, vanzelfsprekend, proactief op de hoogte gehouden. Uiteraard zullen we ook trachten om (een deel van) de proceskosten op de debiteur te verhalen. Uiteindelijk is het de rechter die dit bepaalt.

Orduseven-Semerci Advocatuur verzorgt het gehele incassotraject van A tot Z: van de eerste sommatiebrief tot en met de executie van het vonnis.

Incassoprocedure opstarten

Indien u een vordering wenst uit te besteden aan ons kantoor, dan verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende stukken:

  • Kopie van de facturen
  • Reeds door u verstuurde aanmaningen
  • Overeenkomst tussen u en uw debiteur
  • Eventueel correspondentie tussen u en uw debiteur

Zodra uw stukken bij ons binnen zijn, wordt uw zaak direct door ons in behandeling genomen. Uw stukken kunt u per e-mail of per post aanleveren. Binnen 24 uur sturen wij de sommatiebrief naar uw debiteur en starten de buitengerechtelijke incassoprocedure.

Wilt u uw openstaande factuur snel en effectief ge´ncasseerd hebben? Schakel dan een incasso advocaat van Orduseven-Semerci Advocatuur in. Bel 010-845 08 32 en krijg direct uw incasso advocaat aan de lijn. Onze werkwijze bewijst dat het inschakelen van een advocaat geen dure aangelegenheid hoeft te zijn.