Huurincasso

Definitie huurovereenkomst

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. (art. 7:201 B.W.)
 
Een huurovereenkomst hoeft dus niet altijd betrekking te hebben op onroerend goed. Echter, de meeste huurincassozaken die wij in onze praktijk tegenkomen, hebben wel betrekking op de huur en verhuur van bedrijfsruimte en/of woonruimte. Wij staan reeds vele verhuurders bij, zowel particuliere als zakelijke, in heel Nederland op het gebied van huurrecht en huurincasso.


Onbetaalde huur of een huurgeschil?


Heeft u als verhuurder van een woning of bedrijfspand te maken met onbetaalde huurpenningen? En bedraagt de achterstand meer dan 3 maanden of is er sprake van ongewenste gedragingen van uw huurder? Dan is het wellicht tijd om maatregelen te treffen tegen uw huurder. Orduseven-Semerci Advocatuur heeft ruime ervaring in huurrecht en huurincasso. Tot onze cliŽnten behoren woningbouwverenigingen, makelaars, vastgoedmaatschappijen en vastgoedbeheerders in heel Nederland.

Op het gebied van huurincasso kunt u bij ons terecht voor:

  • Buitengerechtelijke huurincasso
  • Gerechtelijke huurincasso
  • Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter
  • Ontruimingsprocedures

Indien u vragen heeft over (buiten-)gerechtelijke huurincasso of ontbindingsprocedures kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Ontbindingsprocedure huurovereenkomst


Ontbinding van een huurovereenkomst door de verhuurder zal niet zomaar gaan. Daar een huurder huurbescherming geniet is ontbinding aan diverse voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat een huurder meer dan 3 maanden huurachterstand heeft. Indien dat het geval is kan een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter opgestart worden. Ons kantoor beschikt over de nodige ervaring in ontbindingsprocedures bij de kantonrechter. Indien gewenst kunnen we ook een ontruiming van de woning of het pand vorderen zodat u de woning of het pand kunt verhuren aan een nieuwe huurder.

Heeft u te maken met een huurder met een huurachterstand van 3 maanden of langer? En wilt u de huurovereenkomst met uw huurder ontbinden? Neem dan contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u en kunnen in overleg met u een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter.