Faillissement aanvragen

Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur is een zwaar doch effectief pressiemiddel om uw openstaande (onbetwiste) factuur alsnog betaald te krijgen. Veel debiteuren zullen een faillissement willen voorkomen daar dit nogal wat (zakelijke/persoonlijke) consequenties kan hebben voor de debiteur.

De procedure

Voor een faillissementsaanvraag is een advocaat nodig. Het verzoekschrift moet namelijk door een advocaat opgesteld en ingediend worden bij de rechtbank. Daarnaast is het van belang dat er minimaal 2 schuldeisers zijn met een vordering op dezelfde debiteur. Er is dus een steunvordering nodig. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen. De kosten voor de faillissementsaanvraag zullen we altijd trachten te verhalen op de debiteur. In het geval dat een debiteur daadwerkelijk failliet wordt verklaard door de rechtbank, worden de kosten van het aanvragen van het faillissement vergoed door de curator indien de boedel daarvoor verhaal biedt. U heeft, als aanvrager van het faillissement, een preferente vordering op de debiteur. 

Steunvordering vereist


Voor een faillissementsaanvraag van een debiteur zijn minimaal 2 schuldeisers met een vordering op dezelfde debiteur nodig. Dit lijkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het is niet altijd even makkelijk om te achterhalen welke partijen ook een vordering hebben op uw debiteur. Wij kunnen dit traject uit handen nemen en op zoek gaan naar nog een schuldeiser. Een groot aantal partijen wordt door ons aangeschreven (incassobureaus, deurwaarderskantoren en advocatenkantoren) en diverse bronnen geraadpleegd met als doel het vinden van een steunvordering voor de faillissementsaanvraag. Voor een vast bedrag per debiteur gaan wij voor u op zoek naar een steunvordering.


Wilt u het faillissement aanvragen van uw debiteur?  Neem dan contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.