Beslaglegging

In feite kun je een beslaglegging onderverdelen in conservatoir beslag en executoriaal beslag. Beide kunnen een behoorlijk effect hebben op de debiteur. Maar wat is nou precies het verschil tussen beide?


Conservatoir beslag


Conservatoir beslag
is het beslag dat wordt gelegd voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Je stelt de goederen/gelden van de debiteur als het ware in bewaring. Je kunt bijvoorbeeld conservatoir beslag leggen op een bankrekening, op een voertuig, op een woning en zelfs op een klant van een debiteur.

Conservatoir beslag heeft veelal een verrassingseffect op degene die met het beslag geconfronteerd wordt. Er is vaak geen waarschuwing vooraf. Om conservatoir beslag te kunnen leggen moet eerst een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank in het arrondissement waar de debiteur gevestigd is. Dit kan enkel door een advocaat worden gedaan. In het verzoekschrift wordt uiteengezet waarom het van belang is om conservatoir beslag te leggen. Nadat het verlof is ontvangen, m.a.w. nadat de voorzieningenrechter de toestemming heeft verleend, kan conservatoir beslag worden gelegd. Nadat het beslag is gelegd dient de bodemprocedure over het algemeen binnen 14 dagen aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank.

Conservatoir beslag is een behoorlijk pressiemiddel om een debiteur alsnog te dwingen om tot betaling over te gaan. Voor een debiteur kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Indien alsnog betaling plaatsvindt, kan de bodemprocedure geannuleerd worden.

Ik wil conservatoir beslag leggen. Wat moet ik doen?

Indien u conservatoir beslag wenst te leggen kunt u een beroep doen op ons kantoor. Wij hebben dan de volgende stukken van u nodig:

  • Kopie van uw facturen
  • Reeds door u verstuurde aanmaningen
  • Overeenkomst tussen u en uw debiteur
  • Eventueel correspondentie tussen u en uw debiteur

Zodra uw stukken bij ons binnen zijn kan het verzoekschrift worden opgesteld en ingediend bij de rechtbank voor het leggen van conservatoir beslag. Hiervoor heeft u altijd een advocaat nodig. Zodra het verlof door de rechtbank is verleend, vaak binnen 24 tot 48 uur, kunnen we meteen overgaan tot het leggen van conservatoir beslag. Nadat het conservatoir beslag is gelegd zal binnen 14 dagen de bodemprocedure bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Uiteraard wordt u in dit hele traject bijgestaan door uw advocaat.
  

Executoriaal beslag


Executoriaal beslag is het beslag dat gelegd kan worden na het behalen van een positief vonnis. Vaak is een vonnis uitvoerbaar bij voorraad. De deurwaarder zal het vonnis eerst aan gedaagde betekenen. De gedaagde wordt dus in kennis gesteld van het vonnis en krijgt een betalingsbevel van de deurwaarder. Vaak is dit niet meer dan een paar dagen. Indien gedaagde zich hier niet aan houdt kan het vonnis geëxecuteerd (uitgevoerd) worden.

Er kan dan beslag gelegd worden op vrijwel alle vermogensbestanddelen van gedaagde. De deurwaarder zal het vonnis ten uitvoer brengen. De beslagkosten worden overigens ook op debiteur verhaald.


Wilt u meer weten over conservatoir beslag en/of executoriaal beslag? Neem dan contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden en kosten.