Colofon

Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Voor vragen en/of opmerkingen over onze website:

Orduseven-Semerci Advocatuur
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

T: 010-845 08 32
F: 084-870 18 11
W: www.osadvocatuur.nl
E: info@osadvocatuur.nl