Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Zowel bedrijven als particulieren hebben in het dagelijks leven te maken met bestuursrecht of bestuursrechtelijke kwesties. Hierbij valt te denken aan:

  • Geschillen met de gemeente en/of overheid
  • Procedures tegen de gemeente en/of overheid
  • Indienen van bezwaarschriften bij de gemeente en/of overheid
  • Intrekking en/of weigering van (diverse) vergunningen
  • Intrekking en/of weigering van een uitkering en/of van toeslagen
  • Geschillen met betrekking tot studiefinanciering (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • Wet BIBOB (o.a. geweigerde en/of ingetrokken horecavergunningen)
  • Geschillen met het UWV

Advocaat voor de horeca


Voorts staat Orduseven-Semerci Advocatuur verschillende horecaondernemers bij in diverse bestuursrechtelijke kwesties. Immers, de horeca kenmerkt zich door een grote hoeveelheid (complexe) wet- en regelgeving. Dit kan ertoe leiden dat u als horecaondernemer een bepaalde wet of regel over het hoofd heeft gezien en derhalve een bestuurlijke maatregel opgelegd heeft gekregen. Een dergelijke maatregel kan vergaande consequenties hebben voor u en uw onderneming. Daarom is het belangrijk om u goed te laten adviseren door een advocaat die hierin thuis is. Of het nu gaat om de tijdelijke intrekking van een (horeca) vergunning of een BIBOB-traject, ons kantoor staat u graag bij in diverse bestuursrechtelijke kwesties.

Wet BIBOB

Heeft u een vergunning of subsidie aangevraagd bij de gemeente en heeft de gemeente op basis van de wet BIBOB deze vergunning of subsidie geweigerd of ingetrokken, dan kan een dergelijke weigering of intrekking verstrekkende gevolgen hebben voor u en uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een horecagelegenheid voor bepaalde/onbepaalde duur. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren en bijstaan door een advocaat die thuis is in dit specifieke rechtsgebied. Orduseven-Semerci Advocatuur kent het klappen van de zweep en staat u bij van aanvraag en zienswijze tot gerechtelijke procedures tegen de gemeente. Meer weten over BIBOB?

Heeft u een geschil met de gemeente of overheid? En heeft u een advocaat nodig om uw belangen te behartigen? Neem dan contact op met ons kantoor.